Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ KHI ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÀO TẠI VIỆT NAM ?

( 16/01/2019 - Lượt xem: 1411 )

Theo qui định tại Luật đầu tư số 67/2014, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư gồm:
a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư như nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng, xây dựng công trình văn hóa, thể thao;
b) Dự án đầu tư tại địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
c) Dự án đầu tư có quy mô từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu là 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.
d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động toàn thời gian và có hợp đồng lao đông trên 12 tháng trở lên.
đ) Doanh nghiệp hoạt động công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật khoa học công nghệ.

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON