Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

( 28/07/2017 - Lượt xem: 1276 )

Công cuộc mở cửa, cải cách nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng chọn Việt Nam trở thành một địa điểm tiềm năng để đầu tư phát triển các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ có cơ hội phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Từ đó, việc thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài trở thành một xu hướng mới của nền kinh tế quốc dân. 

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài bao gồm những tiêu chí như sau:

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài có yếu tố tiên quyết là Nhà đầu tư hiện có hoặc đã có dự án đầu tư tại Việt Nam hay có dự án kinh doanh khả thi được các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, đánh giá. 
– Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực tài chính để đảm bảo việc triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
– Nhà đầu tư cần cam kết những nghĩa vụ về sử dụng lao động, thuế và sử dụng đất đối với nhà nước Việt Nam.
- Điều kiện để tiến hành thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

>>> Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
>>> Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đi liền với những điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam cần bao gồm những loại tài liệu, giấy tờ như sau:
– Các loại biên bản: Biên bản họp cổ đông, thành viên về việc đầu tư dự án và thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam; Giải trình về điều kiện tài chính và quy trình hoạt động để làm dự án đăng ký đầu tư.
- Các loại giấy tờ khác: Văn bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Văn bản đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; Điều lệ công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; 
thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Edcon sẽ trực tiếp hỗ trợ việc hoàn tất thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Gắn liền với thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, Edcon còn cung cấp các ý kiến tư vấn liên quan như sau:
+ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài nên có cơ cấu tổ chức công ty như thế nào là hợp lý với ngành nghề kinh doanh của họ.
+ Tư vấn các quy định về pháp lý về vốn, địa điểm đặt trụ sở, thuế và các ưu đãi cho các công ty này.
Tất cả những điều này sẽ hỗ trợ cho việc hoàn tất thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Edcon sẽ tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư muốn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị những nội dung để mở công ty nhanh chóng nhất.
Sau khi tư vấn về điều kiện đầu tư để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, Edcon có thể hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài trong các bước thu thập tài liệu để công ty có thể xin cấp phép kinh doanh thành công, làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh theo quy định và phù hợp với quý định của pháp luật hiện hành.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng 1002 , Số 36 phố Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-4) 37.710.804
Fax: (84-4) 37.710.805
Email: info@edcon.vn
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON