Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

CÁC THỦ TỤC TƯ VẤN PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHO DOANH NGHIỆP

( 25/07/2018 - Lượt xem: 1884 )

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý vô cùng cần thiết đối với một doanh nghiệp dù mới hay là đã đi vào hoạt động. Công ty luật  Edcon với nhiều  năm kinh nghiệm sẽ trợ giúp và tư vấn các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp đang gặp phải thuộc mọi lĩnh vực trong phạm vi tư vấn của công ty.
 

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh 
- Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm : rút hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thay đổi vốn điều lệ, bao gồm: tư vấn tăng hoặc giảm vốn điều lệ;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty; thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;
- Thành lập chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện;
- Lập địa điểm kinh doanh;
- Các nội dung khác có liên quan.

2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

- Chuyển  đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình công ty;
- Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;
- Phương án sử dụng lao động;
- Thời hạn thực hiện chuyển đổi;
- Thống nhất nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;
 3. Mua bán, sát nhập doanh nghiệp
- Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;
- Cơ cấu các giao dịch;
- Tham gia đàm phán hợp đồng;
- Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp khác;
- Tư vấn và soạn thảo các tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và các thỏa thuận cổ đông;
- Tư vấn về thuế;
- Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp.
 4. Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, thủ tục phá sản, giải thế doanh nghiệp
Xử  lý nợ, thuế, quyết toán thuế doanh nghiệp.
- Thanh lý hợp đồng và giải quyết vấn đề về lao động.
Soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.
Định giá tài sản của doanh nghiệp.
 
Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDCON Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 37710804                          
Fax: (84-24) 37710805
Email: info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn
 

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON