Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

( 24/07/2018 - Lượt xem: 1606 )

Trong quá trình hoạt động  kinh doanh, nhiều công ty có nhu cầu sáp nhập để thành lập công ty mới và lớn hơn. Vậy thủ tục sáp nhập doanh nghiệp như thế nào? Luật Edcon xin được cung cấp dịch vụ làm thủ tục sáp nhập doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật như sau:

1. Cở sở pháp lý

Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
“Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập”.
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

2. Thủ tục sáp nhật doanh nghiệp:

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập
Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập; 
Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

+ Lưu ý:

Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác. 
Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập chiếm trên 50%  thị phần trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

+ Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

1. Hợp đồng sáp nhậtp
2. Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
3. Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
Mọi thắc mắc cẩn tư vấn, Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội  
Tel:(84-24)37710804                    
Fax:(84-24)37710805
Email:info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON