Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

Xuất bản phẩm

( 14/07/2016 - Lượt xem: 1097 )

Bạn có thể sử dụng phần mềm xuất bản desktop để tạo ra các bản tin, tạp chí, sách hoặc thậm chí tài liệu tiếp thị. Bạn có thể tạo nội dung cho các ấn phẩm máy tính để bàn của bạn, hoặc bạn có thể phải trả tiền cho người viết ra nội dung cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể quảng cáo dịch vụ xuất bản máy tính để bàn của bạn để thiết kế và tạo ra các bản tin và sách cho người khác với nội dung mà họ có sẵn.


Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội   
Tel: (84-4) 37710804                          
Fax: (84-4) 37710805

Email: info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON