Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

( 16/07/2018 - Lượt xem: 226 )

Người nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam thì phải chấp nhận chính sách cũng như những về quy định pháp luật của Việt Nam. Nắm vững các quy định về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư  giúp cho nhà đầu tư chủ động hơn trong việc chọn lựa dự án đầu tư phù hợp. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo một trình tự nhất định, được Luật về đầu tư quy định khá rõ ràng. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư được chia làm hai trường hợp: dự không phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự án phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp 1: Dự không phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm)
4. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ còn bao gồm hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC)
5. Điều lệ doanh nghiệp (nếu có).

* Quy trình và thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

 1. Nhà đầu tư nộp 3 bộ hồ sơ tại Sở Kế họach và Đầu tư, trong đó có 1 bộ gốc.
 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế họach Đầu tư lập thủ tục trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp 2: Dự án phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao hợp lệ Giấy CMDN hoặc hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư là tổ chức)
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm)
4. Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường;
5. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ còn bao gồm hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng Hợp tác kinh doanh

* Quy trình và thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

1. Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ tại Sở Kế họach và Đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc.
2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo chỉ một lần bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra và trả lời bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tự lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
5. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
Mọi thắc mắc cẩn tư vấn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Phòng 1002 , Số 36 phố Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 37.710.804
Fax: (84-24) 37.710.805
Email: info@edcon.vn
Website : 
www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON