Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

( 16/07/2018 - Lượt xem: 408 )

Người nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam thì phải áp dụng chính sách cũng như những về quy định pháp luật của Việt Nam. Nắm vững các quy định về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  giúp cho nhà đầu tư chủ động hơn trong việc chọn lựa dự án đầu tư phù hợp. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo một trình tự nhất định, được Luật về đầu tư quy định khá rõ ràng. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chia làm hai trường hợp: dự không phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư và dự án phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp 1: Dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hồ sơ gồm:

1. Bản đề nghị thực hiện dự án
2. Đề xuất dự án đầu tư (Bản Giải trình dự án)
3. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm)
5. Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện dự án (Hợp đồng thuê địa điểm)
6. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) trong trường hợp thực hiện dự án theo Hợp đồng.

* Quy trình và thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 1. Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ tiếng Việt Nam hoặc tiếng Việt Nam và tiếng Anh tại Sở Kế họach và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh (Gọi tắt là "Cơ quan đăng ký đầu tư").
 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư  xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp 2: Dự án phải thẩm tra để cấp Quyết định chủ trương đầu tư, hồ sơ bao gồm:

1. Bản đề nghị thực hiện dự án
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao hợp lệ Giấy CMDN hoặc hộ chiếu (đối với nhà đầu tư là cá nhân); bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh (đối với nhà đầu tư là tổ chức)
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm, báo cáo tài chính 2 năm gần nhất đến thời điểm nộp hồ sơ)
4. Bản đề xuất dự án đầu tư (Giải trình kinh tế – kỹ thuật)
5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất
6. Giải trình về sử dụng công nghệ (nếu có)
7. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác.

* Quy trình và thời gian cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

A/ Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh
1. Nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư.
2. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư
.
B/ Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1. Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư, kèm theo:
- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)
- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường
- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
2. Trong thời hạn 52 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư
.
C/ Trường hợp dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc Hội
1. Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư, kèm theo:
- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có)
- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường
- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án
- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).
2. Thời hạn: theo kỳ họp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Mọi thắc mắc cẩn tư vấn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
Phòng 1002 , Số 36 phố Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 37.710.804
Fax: (84-24) 37.710.805
Email: info@edcon.vn
Website : 
www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON