Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

NGƯỜI VIỆT NAM CÓ HAI QUỐC TỊCH THÌ ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỐC TỊCH NÀO KHI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

( 16/01/2019 - Lượt xem: 833 )


 

Theo qui định của Luật đầu tư số 67/2014, đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.
Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư sẽ không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Về cơ bản, sự khác nhau về quyền đăng ký thực hiện đầu tư kinh doanh chỉ nằm ở chỗ: Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty. Trong khi đó, Nhà đầu tư Việt Nam được bỏ qua bước cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không phải áp dụng các điều kiện đầu tư trong một số ngành nghề lĩnh vực có điều kiện đối với Nhà đầu tư nước ngoài.

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON