Đường dây nóng:
091 352 1606

THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI EDCON

( 23/08/2017 - Lượt xem: 1145 )

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, ngoài việc thiết lập các hợp đồng hợp tác kinh doanh không làm phát sinh chủ thể mới, các doanh nghiệp nước ta còn thực hiện các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp với mục đích tăng nguồn vốn đầu tư, tăng tiềm lực tài chính, cũng như mở rộng thị trường kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 195, Luật Doanh nghiệp 2014 thì sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, các công ty bị sáp nhập chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu như sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị sáp nhập;

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập;

  • Phương án sử dụng lao động;

  • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty sáp nhập;

  • Thời hạn thực hiện sáp nhập;

 

Về phía lãnh đạo doanh nghiệp, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị sáp nhập thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty sáp nhập, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 kèm theo các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng sáp nhập;

  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập;

  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.

Trong quá  trình thực hiện thủ tục sáp nhập, doanh nghiệp phải gửi bản hợp đồng sáp nhập cho các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua. Ngoài ra, trong trường hợp công ty sáp nhập chiếm từ 30 – 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị sáp nhập phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội   
Tel: (84-24) 37710804                          
Fax: (84-24) 37710805

Email: info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON