Đường dây nóng:
091 352 1606

THỦ TỤC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP TẠI EDCON

( 24/08/2017 - Lượt xem: 1081 )

Hiện nay, việc hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư trong nước đang trở thành một xu thế tất yếu trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài đang gia tăng, mở rộng đầu tư vào nước ta. Ngoài việc thiết lập các hợp đồng hợp tác kinh doanh không làm phát sinh chủ thể mới, các doanh nghiệp còn thực hiện các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp với mục đích tăng nguồn vốn đầu tư, tiềm lực tài chính, cũng như mở rộng lĩnh vực đầu tư.

    Theo quy định tại Khoản 1, Điều 194, Luật Doanh nghiệp 2014 thì hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
>>> 
Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài
>>> Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu như sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất;

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất;

  • Phương án sử dụng lao động;

  • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;

  • Thời hạn thực hiện hợp nhất;

  • Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất.

 

Về phía lãnh đạo doanh nghiệp, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 kèm theo các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng hợp nhất;

  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

Trong quá  trình thực hiện thủ tục hợp nhất, doanh nghiệp phải gửi bản hợp đồng hợp nhất cho các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua. Ngoài ra, trong trường hợp công ty hợp nhất chiếm từ 30 – 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội   
Tel: (84-24) 37710804                          
Fax: (84-24) 37710805

Email: info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON