Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

( 11/08/2017 - Lượt xem: 830 )

Với kinh nghiệm lâu năm trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rõ những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của công ty. Để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xin cấp các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (giấy phép con) và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các hoạt động tư vấn và hỗ trợ hữu ích khác. Thành công của mỗi khách hàng là tâm huyết và niềm tự hào của EDCON. Trong bài viết nà​y, EDCON sẽ gửi đến bạn đọc quy trình của việc thành lập công ty cổ phần.

Thủ tục này được thực hiện tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Hợp danh theo quy định tại Điều 21, Luật Doanh nghiệp 2014 bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 
2. Điều lệ công ty gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; 
d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên; 
đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên;
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
g) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
h) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý;
i) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
k) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
l) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

>>> Tư vấn thành lập công ty cổ phần
>>>Tư vấn thay đổi giám đốc công ty

3. Danh sách thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên là cá nhân;
- Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức.
4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Thủ tục này được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON