Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

THỦ TỤC CHIA DOANH NGHIỆP

( 11/09/2017 - Lượt xem: 1021 )


Để có thể hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, các doanh nghiệp có thể lựa chọn tổ chức lại doanh nghiệp của mình trong đó, chia tách doanh nghiệp là một những cách thức quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả hơn. Vậy thủ tục chia doanh nghiệp được thực hiện ra sao? Chia doanh nghiệp có cần xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới không? Hãy cùng Edcon tìm hiểu nhé!

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 192, Luật Doanh nghiệp 2014 thì việc chia doanh nghiệp của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.


Thủ tục chia, tách doanh nghiệp

 

>>Xem thêm: Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

    Để thực hiện thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia;

  • Tên các công ty sẽ thành lập;

  • Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty;

  • Phương án sử dụng lao động;

  • Cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập;

  • Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia;

  • Thời hạn thực hiện chia công ty.

Sau khi các công ty bị chia thực hiện xong thủ tục của mình, thì thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.


Thủ tục chia doanh nghiệp

 

Như vậy, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này. Ngoài ra, công ty bị chia phải gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động nghị quyết chia công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Mọi thắc mắc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Địa chỉ: Phòng 1002 , Số 36 phố Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 37.710.804

Fax: (84-4) 37.710.805

Email: info@edcon.vn

Website : www.edcon.vn

 

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON