Đường dây nóng:
091 352 1606 / 096 518 0572

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH BCC

( 16/08/2017 - Lượt xem: 2438 )

Việc hợp tác kinh doanh để mang lại lợi nhuận lớn giữa các nhà đầu tư đã được coi là một thông lệ kinh doanh lâu đời. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường thì các hoạt động này diễn ra ngày càng sôi nổi và góp phần tạo ra những sản phẩm có giá trị, mang lại siêu lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Quy định về hợp đồng hợp tác kinh doanh BBC ở Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, Luật Đầu tư 2014 thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
>>>
Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
>>>Điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài

hợp đồng bcc 

Tại Việt Nam, hợp đồng BCC được chia ra làm 2 dạng. Thứ nhất là Hợp đồng BCC giữa các nhà đầu tư trong nước được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự (Khoản 1, Điều 28, Luật Đầu tư 2014); Thứ hai là Hợp đồng BCC có yếu tố nước ngoài được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư 2014 (Khoản 2, Điều 28, Luật Đầu tư 2014). Nội dung của Hợp đồng BCC bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:


- Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;
- Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
- Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
- Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
- Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
- Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
Một điều chú ý đó là, các bên tham gia hợp đồng BCC phải thành lập một Ban Điều phối. Đây là nội dung được quy định tai Khoản 3, Điều 28, Luật Đầu tư 2014. Theo đó, việc thành lập Ban Điều phối trong các hợp đồng BCC đươc pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng, cũng như đại diện cho các bên thực hiện quyền giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp  (EDConsult Co.,Ltd)
Địa chỉ: Phòng 1002, số 36 phố Hoàng Cầu, Tòa nhà Anh Minh, quận Đống Đa, Hà Nội   
Tel: (84-4) 37710804                          
Fax: (84-4) 37710805

Email: info@edcon.vn                        
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON