Đường dây nóng:
091 352 1606

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

( 16/09/2017 - Lượt xem: 1247 )

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì Doanh nghiệp tư nhân và Công ty Hợp danh là hai chủ thể mà Chủ doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân) và Các thành viên hợp danh (Công ty Hợp danh) phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, đây được coi là một trong những nhược điểm của hai loại hình doanh nghiệp này. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, cũng như giúp Chủ doanh nghiệp tách biệt được khối tài sản cá nhân với tài sản đầu tư vào kinh doanh, sản xuất thì Doanh nghiệp tư nhân có quyền chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn theo quy định tại Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2014. Vậy khi chuyển đổi như vậy có cần xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không? Cùng Edcon tìm hiểu ngay nhé!

 

Theo đó, Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
>>Xem thêm: 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;


Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

    Hồ sơ để thực hiện việc chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân san Công ty Trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 
- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp; 
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; 

- Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức; 
- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 
- Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 
- Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 199, Luật Doanh nghiệp 2014.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:
Địa chỉ: Phòng 1002 , Số 36 phố Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 37.710.804
Fax: (84-24) 37.710.805
Email: info@edcon.vn
Website : www.edcon.vn

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON