Đường dây nóng:
091 352 1606

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

( 30/09/2017 - Lượt xem: 1521 )

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh và mở rộng thị trường, các công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để đáp ứng với điều kiện kinh doanh mới. Theo đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 196, Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Vậy thủ tục thành lập công ty cổ phần như thế nào, các hình thức thành lập công ty cổ phần là gì? Tư vấn thành lập công ty cổ phần Edcon sẽ giải đáp trong bài viết này.

 

Theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần được thành lập theo phương thức sau đây:

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

- Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

- Hoặc áp dụng cả 03 (ba) phương thức nói trên.


Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

    Như vậy, công ty trách nhiệm hữu hạn có nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải đăng ký chuyển đổi loại hình công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, tức là sau khi có Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên được thông qua. Đồng thời. việc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp được hoàn thành (hoạt động chuyển nhượng phải lập thành văn bản).

>>Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

    Hồ sơ chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn sang Công ty Cổ phần bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 
- Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014; 
- Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 
- Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014; 
- Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.


Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Khoản 3, Điều 196, Luật Doanh nghiệp 2014). Sau khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý, công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Phòng 1002 , Số 36 phố Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-24) 37.710.804

Fax: (84-24) 37.710.805

Email: info@edcon.vn

Website : www.edcon.vn

 

Các tin bài khác

Đối tác 01
Đối tác 01
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON
Khách hàng của EDCON