Legal questions

Tập hợp các câu hỏi liên quan đến các vấn đề khởi nghiệp, pháp lý dành cho doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nếu Quý khách có bất kì thắc mắc, câu hỏi nào liên quan, hãy đặt câu hỏi hoặc liên hệ với chúng tôi để có được giải đáp tốt nhất. 

  When a company entitled to start a conditional business activity

  What is minimum capital to be reistered when setting up a new company in Vietnam

  Question: Please distinguish "Investment conditions for foreign investors" and "Conditions for business operation"?

  Question: Please, advise if "the investment conditions for foreign investors" and "Business operation conditions" are the same?

  Question: Can you tell me the investment conditions applicable to foreign investors when investing in the establishment of a foreign-invested economic organization?

  How a Vietnamese dual citizenship be allowed to register investment activity in Vietnam

  Which investment sectors would get investment incentives

  investment conditions applicable to foreign investors when investing in the establishment of a foreign-invested company?

  Foreign investor contribute 5% of capital to set up a new company in Vietnam

  What is minimum capital to be reistered when setting up a new company in Vietnam

  procedures of capital contribution, share purchase and capital contribution?

  procedure for operation license of an English language center invested by foreign investors

  We are a FDI company, operating under the Investment registration certificate granted by provincial DPI and Enterprise registration certificate granted by Enterprise registration Devision. Please, kindly advise what kind of report we have periodically submit to State authorities and what is the time of the reports?

  Please, advise if ít is posible if a foreign investor wants to buy share of or contribute capital into a Vietnamese company

  Which investment sectors would get investment incentives ?

  Question one

Comarch
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bibus